Studera hos oss!

För dig som är elev

Ansök till oss!

Intresserad av att gå på JM ?

Kontakta info@movinger.nu  eller ring till 072-513 45 35 , 08-618 05 03

Nästa Öppet Hus

Onsdag 24 januari kl 17:00-19:30

Om skolan

Johan Movingers Gymnasium är verksamt sedan hösten 2015 och understöds ekonomiskt och personellt av PIBUS, en fristående stiftelse inom Svenska kyrkan, som även är huvudman för L M Engströms Gymnasium i Göteborg. För dessa gymnasier är hög kvalitet i förhållande till läroplanens alla mål av största betydelse och högsta prioritet. Detta speglas även i det växande förtroendet för våra skolor.

Vi uppehåller och redovisar skillnaden mellan den kunskapsteoretiska grunden för vår undervisning å ena sidan och våra andakter å andra sidan. Som evangelisk-lutherska präglas våra andakter av budskapet om alla människors höga värde och värdighet och Guds förlåtande kärlek som är riktad till alla människor.

Skolans vision

”Johan Movingers Gymnasium – den varma kristna skolan med kvalitet i lärandet. Här  utforskar vi tillvaron utifrån en trygg utgångspunkt”.

Här finns vi!