Studera hos oss!

För dig som är elev

 • Frånvaroanmälan

  Frånvaro anmäls på SchoolSoft

  (Eller tel. 072-513 45 35)

 • SchoolSoft

  Elevens schema, uppgifter, resultat  mm.

 • Matsedel

  Matsedel för innevarande vecka.

Ansök till oss!

Öppet Hus 

Onsdag den 23 januari kl 17:00-19:00

Intresserad av att gå på Johan Movingers Gymnasium?

Kontakta oss på info@movinger.nu  ring till 08-618 05 03 eller ring till Biträdande rektor Isabel Sourigues 072 5040095

Läsårstider 18/19
21 aug kl 9.00 Upprop

20 dec Julavslutning i Kyrkan kl 9:30

7 jan 2019 kompletteringsdag.

8 jan Studiedag, elever är lediga.

9 jan Skolan börjar enligt schema.

25 feb till och med den 1 mars  Sportlov.

6 mars Personal har studiedag, elever är lediga.

v16 Påsklov från den 15 april till och med den 22 april .

1 maj, elever och personal är lediga

31 maj personal och elever är lediga.

7 juni Avslutning i kyrkan kl 10.00.

Om skolan

Johan Movingers Gymnasium är verksamt sedan hösten 2015 och understöds ekonomiskt och personellt av PIBUS, en fristående stiftelse inom Svenska kyrkan, som även är huvudman för L M Engströms Gymnasium i Göteborg. För dessa gymnasier är hög kvalitet i förhållande till läroplanens alla mål av största betydelse och högsta prioritet. Detta speglas även i det växande förtroendet för våra skolor.

Vi uppehåller och redovisar skillnaden mellan den kunskapsteoretiska grunden för vår undervisning å ena sidan och våra andakter å andra sidan. Som evangelisk-lutherska präglas våra andakter av budskapet om alla människors höga värde och värdighet och Guds förlåtande kärlek som är riktad till alla människor.Här möter du en studiemotiverande miljö och välutbildade lärare som visar omsorg om sina elever. Elevantalet är cirka 90 st fördelade på 2 olika högskoleförberedande program. Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsprogrammet. Det gör att Johan Movingers Gymnasium har den lilla skolans fördelar med positiv och lugn studiemiljö.

Skolans vision

”Johan Movingers Gymnasium – den varma kristna skolan med kvalitet i lärandet. Här  utforskar vi tillvaron utifrån en trygg utgångspunkt”.

Här finns vi!