Studera hos oss!

För dig som är elev

 • Frånvaroanmälan

  Frånvaro anmäls på SchoolSoft

  (Eller tel. 072-513 45 35)

 • SchoolSoft

  Elevens schema, uppgifter, resultat  mm.

 • Översikt läsår 2018/2019

  Skolstart 21 aug kl 9 åk 1 och kl 11 åk 2 och 3

  Höstlov v. 44

  Skollov 22 dec till 8 jan 2019

  Sportlov v 6

  Påsklov v 16

  Skolavslutning 7 juni 2019

 • Matsedel

  Matsedel för innevarande vecka.

Ansök till oss!

Intresserad av att gå på Johan Movinger?

Du är välkommen att besöka oss eller ”skugga en elev” för en dag!
Kontakta oss på info@movinger.nu eller ring till 08-618 05 03.

Om skolan

Johan Movingers Gymnasium är verksamt sedan hösten 2015 och understöds ekonomiskt och personellt av PIBUS, en fristående stiftelse inom Svenska kyrkan, som även är huvudman för L M Engströms Gymnasium i Göteborg. För dessa gymnasier är hög kvalitet i förhållande till läroplanens alla mål av största betydelse och högsta prioritet. Detta speglas även i det växande förtroendet för våra skolor.

Vi uppehåller och redovisar skillnaden mellan den kunskapsteoretiska grunden för vår undervisning å ena sidan och våra andakter å andra sidan. Som evangelisk-lutherska präglas våra andakter av budskapet om alla människors höga värde och värdighet och Guds förlåtande kärlek som är riktad till alla människor.

Skolans vision

”Johan Movingers Gymnasium – den varma kristna skolan med kvalitet i lärandet. Här  utforskar vi tillvaron utifrån en trygg utgångspunkt”.

Här finns vi!