A – Ö

Borttappat
Om du glömt något eller tappat, kolla med skolexpeditionen om det har inkommit dit. Hittar du något som någon tappat, vänligen lämna in det på skolexpeditionen.

Brandlarm
Om brandlarmet går ska du genast ta dig till skolans uppsamlingsplatsen som är vid trädet på andra sidan vägen. Där ska du vänta tills din lärare har räknat in dig och ger klartecken att återgå till skolans lokaler.

Böcker
Läroböcker som du fått låna på skolan ska återlämnas när kursen är slut. Om du förstör eller tappar bort en bok måste du ersätta den.

Elevskåp
Du får under studietiden låna ett skåp. Du håller själv med hänglås.

Elevråd
Elevdemokrati är ett viktigt inslag på Johan Movingers Gymnasium. Elevrådet håller möten varannan vecka samt har representanter närvarande på vissa lärarmöten.

Frånvaro
Vid hög ogiltig frånvaro meddelas CSN (Centrala studiestödsnämnden) och ditt studiebidrag kan dras in. Andra bidrag såsom bostadsbidrag och socialbidrag kan påverkas av detta.

Julavslutning
Julen är en viktig del av den kristna traditionen och för vår skola. I samband med julavslutningen anordnas en julgudstjänst och julshow där elever och personal är involverade.

Klagomål / synpunkter
Vi tar gärna emot era klagomål och synpunkter för att kunna utveckla vår verksamhet. Lämna klagomål till skolexpeditionen. Se också Kontakt i menyn.

Ledighetsansökan
Ledighetsansökan görs på en särskild blankett som du kan ladda ned från SchoolSoft eller få på skolexpeditionen.

Likabehandlingsarbete
Alla elever på Johan Movingers Gymnasium ska känna sig trygga och respekterade för de personer de är. Ingen elev ska bli trakasserad, diskriminerad eller utsatt för kränkande handling. Alla på skolan ska aktivt arbeta och medverka till likabehandling och en miljö som präglas av trygghet och arbetsro. Se vår likabehandlingsplan för ytterligare information.

Lunch
Skollunch serveras på restaurang Jöns Jakob på Karolinska Institutet över vägen. Aktuell lunchmeny för veckan hittar du på SchoolSoft.

Mentor
Din mentor är en av dina lärare och den du i första hand ska kontakta om det är något, men inte sjukanmälan. Varje vecka är det schemalagd mentorsträff.

Mobiltelefoner
Mobiltelefoner får inte användas under lektionerna.

Pluggtid
Alla elever har schemalagd pluggtid som är obligatorisk där lärare finns tillgängliga för att hjälpa till.

Prövning
Som elev kan du göra prövning i avslutad men ej godkänd kurs.

Sjukanmälan
Sjukanmälan ska göras innan kl 08:00 i SchoolSoft eller via telefon 072-513 45 35. Frånvaroanmälan måste göras av vårdnadshavare för elever under 18 år.

SL-kort
Alla elever som bor längre bort än 6 km från skolan får ett SL-terminskort av skolan.  Ett SL-terminskort är giltigt under en skoltermin och mellan klockan 04.30 och 19.00 måndag till fredag.

Studievägledning
Frågor till vår studievägledare kan skickas till info[at]movinger.nu. Hör av dig om du vill boka en tid.

Utvecklingssamtal
Det är två utvecklingssamtal per läsår.

Åtgärdsprogram
De elever som riskerar att inte nå kunskapskraven har rätt att få särskilt stöd. Elevens behov av stöd ska utredas och om det visar sig att eleven har behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas. Vårdnadshavare och eleven har rätt att delta när åtgärdsprogrammet skrivs, samt har rätt att överklaga åtgärdsprogrammet inom tre veckor.