A – Ö

APL
På Barn- och fritidsprogrammet ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det inne­bär att du under en del av din utbildning är ute på praktik under totalt 15 veckor.

Borttappat
Om du glömt något eller tappat kolla med expeditionen om de har inkommit.

Brandlarm
Om brandlarmet går ska du genast ta dig till uppsamlingsplatsen som är vid trädet på andra sidan vägen. Där ska du vänta tills din lärare har räknat in dig och sagt att du kan gå.

Böcker
Läroböcker som du fått låna på skolan ska återlämnas när kursen är slut. Om du förstör eller tappar bort en bok måste du ersätta den.

Elevskåp
Du får under studietiden låna ett skåp.

Elevråd
Elevdemokrati är ett viktigt inslag på J M Gymnasium. Elevrådet håller möten varannan vecka samt har representanter närvarande på vissa lärarmöten.
Frånvaro
Vid hög ogiltig frånvaro meddelas CSN (Centrala studiestödsnämnden) och ditt studiebidrag kan dras in. Andra bidrag såsom bostadsbidrag och socialbidrag kan påverkas av detta. (max 4 h per månad)

Julavslutning
Julen är en viktig del av den kristna traditionen och för vår skola. I samband med julavslutningen anordnas en julandakt och julshow där elever och personal är involverade.

Klagomål / synpunkter
Vi tar gärna emot era klagomål och synpunkter för att kunna utveckla vår verksamhet. Lämna klagomål i brevlådan utanför expeditionen.

Ledighetsansökan
Ledighetsansökan görs på en särskild blankett som du kan ladda ned från hemsidan eller få på skolan.

Likabehandlingsarbete
Alla elever på J M Gymnasium ska känna sig trygga och respekterade för de personer de är. Ingen elev ska bli trakasserad, diskriminerad eller utsatt för kränkande handling. Alla på skolan ska aktivit arbeta och medverka till likabehandling och en miljö som präglas av trygghet och arbetsro. Se vår likabehandlingsplan för ytterligare information.

Lunch
Lunch serveras en våning ner i huset av restaurang hjulet som erbjuder tre olika alternativ per dag inom husmankost, vegetariskt eller sallad. Aktuell lunchmeny för veckan hittar du här.

Mentor
Din mentor är en av dina lärare och den du i första hand ska kontakta om det är något, men inte sjukanmälan. Varje vecka är det schemalagd mentorsträff.

Mobiltelefoner
Mobiltelefoner får inte användas under lektionerna.

Pluggtid
Alla elever har schemalagd pluggtid som är obligatorisk där lärare finns tillgängliga för att hjälpa till.

Prövning
Som elev kan du göra prövning i avslutad men ej godkänd kurs.

Sjukanmälan
Om du blir sjuk skall du som är över 18 år alltid göra sjukanmälan före klockan 8.00 på tel. 08-618 05 03, via sms till nummer 072-513 45 34 eller mejla till sjukanmalan[at]movinger.nu. För dig som ej fyllt 18 år måste en vårdnadshavare ringa före klockan 8.00 på samma nummer.

SL-kort
Alla elever som bor längre bort än 6 km från skolan får ett terminskort (SL-kort).

Studievägledning
Frågor till vår studievägledare kan skickas till info[at]movinger.nu. Hör av dig om du vill boka en tid.

Utvecklingssamtal
Det är två utvecklingssamtal per läsår.

Åtgärdsprogram
De elever som riskerar att inte nå kunskapskraven har rätt att få särskilt stöd. Elevens behov av stöd ska utredas och om det visar sig att eleven har behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas. Målsman och eleven har rätt att delta när åtgärdsprogrammet skrivs, samt har rätt att överklaga åtgärdsprogrammet inom tre veckor.