Elevhälsa

Helena Rosén

Johan Movingers Gymnasium vill värna om hela människan. En viktig del i detta arbete är att se till att vi är väl rustade med resurspersoner, som kan möta elevernas olika behov.

Vårt elevhälsoteam,har ett nära samarbete med skolledningen och studiehandledarna för att vi skall kunna identifiera de behov som eleverna har.