jm_gymnasiemässan_2015-2

Genom att vara medlem i Johan Movingers  Gymnasiums elevråd ges eleverna större chans att påverka och göra skillnad både i och utanför klassrummet. Våra ledord är kunskap, tradition och skolanda och dessa genomsyrar vår verksamhet.

JM Gymnasiums elevråd arbetar aktivt för att medlemmarna ska få en roligare och mer givande skolgång.Detta i syfte att stärka och föra vidare ”JM-andan” och gemenskapen som finns på skolan.

Tillsammans med skolledningen och lärare anordnar vi temadagar, med exempelvis föreläsningar och debatter.

Alla elever är välkomna att bli medlemmar i JM Gymnasiums elevråd. Varje år väljs en ny styrelse ut vid årsmötet, men det finns alltid rum för fler engagerade och aktiva medlemmar!