Genom att vara medlem i Johan Movingers  Gymnasiums elevråd ges eleverna större chans att påverka och göra skillnad både i och utanför klassrummet. Våra ledord är kunskap, tradition och skolanda och dessa genomsyrar vår verksamhet.

Elevrådet arbetar aktivt för att eleverna ska få en roligare och mer givande skolgång. Detta i syfte att stärka och föra vidare den anda och gemenskap som finns på skolan.

Tillsammans med skolledningen och lärare anordnar elevrådet temadagar,  föreläsningar och aktiviteter.

Alla elever är välkomna att bli medlemmar i Johan Movingers  Gymnasiums elevråd. Varje år väljs en ny styrelse ut vid årsmötet, men det finns alltid rum för fler engagerade och aktiva medlemmar!

Elevrådet kan kontaktas på e-post jmelevkar@movinger.nu