einstein Unga forskare är en del av arbetet med knyta band mellan skolan och universitetsvärlden. Gruppen har regelbundna träffar som präglas av nyfikenhet och gemenskap. Målet är att elever som gått det naturvetenskapliga programmet ska känna igen sig när det fortsätter med högre studier.