Kristen profil

inskription

Utöver att vara ett gymnasium med hög kvalitet på utbildningen har Johan Movingers Gymnasium också uppdraget att vara en skola med kristen profil.

  • Vi vill att det skall märkas genom att vi är rädda om varandra
  • Att anställda och elever ser det som en kallelse att göra ett bra jobb
  • Att vi ser kristen tro som en resurs som gör tillvaron, begriplig, hanterbar och meningsfull

Skolans kristna profil har sin grund i Svenska kyrkans tradition. Vi är en kristen konventionell skola vilket för oss innebär att:

  • Vi tror att alla människor är skapade av Gud till att vara hans avbild. Därför har alla människor ett stort och lika värde, samt en viktig plats och funktion i skapelsen.
  • Vi tror också på varje enskild individs möjlighet att, utifrån sina personliga förutsättningar, utvecklas och växa socialt och kunskapsmässigt.
  • Vi tror att kristna värderingar är viktiga för vårt samhälles välstånd och funktion.
  • Denna videofilm visar några kristna skolor