<a href="mailto:helena.lexander@movinger.nu">Helena Lexander</a>

Helena Lexander

Adjunkt: Kemi,Biologi, Naturkunskap
helena.lexander@movinger.nu
<a href="mailto:lars.borgstrom@movinger.nu">Lars Borgström</a>

Lars Borgström

Adjunkt: Historia, Religion och Religionspecialicering
lars.borgstrom@movinger.nu
<a href="mailto:ilona.schliephake@movinger.nu">Ilona Schliephake</a>

Ilona Schliephake

Adjunkt: Internationell Ekonomi, Svenska, Tyska, Ledarskap och Psykologi
ilona.schliephake@movinger.nu
<a href="mailto:anouchka.mukherjee@movinger.nu">Anouchka Mukherjee</a>

Anouchka Mukherjee

Förstelärare, Adjunkt: Engelska,
anouchka.mukherjee@movinger.nu
<a href="mailto:milagros.castro@movinger.nu">Milagros Castro</a>

Milagros Castro

<a href="mailto:bjorn.palvall@movinger.nu">Björn Palvall</a>

Björn Palvall

Adjunkt i Matematik och Fysik
bjorn.palvall@movinger.nu
<a href="mailto:jan.sjunnesson@movinger.nu">Jan Sjunnesson</a>

Jan Sjunnesson

Adjunkt i Samhällskunskap, Svenska och Entreprenörskap
jan.sjunnesson@movinger.nu
Konsult: PhD Fernando Huerta
<a href="mailto:isabelle.dattolo.forsgren@movinger.nu">Isabelle Dattolo Forsgren</a>

Isabelle Dattolo Forsgren

Lennart Sacredéus

Lennart Sacredéus

Expert, Adjunkt i Samhällskunskap
<a href="mailto:ricardo.merino@movinger.nu">Ricardo Merino</a>

Ricardo Merino

Adjunkt i kemi, matematik, idrott och hälsa
ricardo.merino@movinger.nu