<a href="mailto:daniel.ringdahl@movinger.nu">Daniel Ringdahl</a>

Daniel Ringdahl

Adjunkt: Svenska, Filosofi och Kommunikation
daniel.ringdahl@movinger.nu
<a href="mailto:helena.lexander@movinger.nu">Helena Lexander</a>

Helena Lexander

Adjunkt: Kemi och Biologi
helena.lexander@movinger.nu
<a href="mailto:lars.borgstrom@movinger.nu">Lars Borgström</a>

Lars Borgström

Adjunkt: Historia, Samhällskunskap och Religionspecialicering
lars.borgstrom@movinger.nu
<a href="mailto:ilona.schliephake@movinger.nu">Ilona Schliephake</a>

Ilona Schliephake

Adjunkt: Kommunikation, Svenska, Tyska och Psykologi
ilona.schliephake@movinger.nu
<a href="mailto:anouchka.mukherjee@movinger.nu">Anouchka Mukherjee</a>

Anouchka Mukherjee

Adjunkt: Engelska, Franska och Musik
anouchka.mukherjee@movinger.nu
<a href="mailto:milagros.castro@movinger.nu">Milagros Castro</a>

Milagros Castro

Adjunkt i Spanska
milagros.castro@movinger.nu
<a href="mailto:lennart.sacredeus@movinger.nu">Lennart Sacrédeus</a>

Lennart Sacrédeus

Lärare/Expert: Samhällskunskap
lennart.sacredeus@movinger.nu
<a href="mailto:anders.bogevig@movinger.nu"> Anders Bogevi </a>

Anders Bogevi

Lärare i Idrott och hälsa
anders.bogevi@movinger.nu
<a href="mailto:jan.sjunnesson@movinger.nu"> Jan Sjunnesson</a>

Jan Sjunnesson

Lärare i Samhällskunskap, FM
jan.sjunnesson@movinger.nu
<a href="mailto:fernando.huerta@movinger.nu">Fernando Huerta</a>

Fernando Huerta

Doktor i Kemi, Vetenskaplig konsult
fernando.huerta@movinger.nu
<a href="mailto:ricardo.merino@movinger.nu">Ricardo Merino</a>

Ricardo Merino

Lärare i Kemi, Vetenskaplig konsult
ricardo.merino@movinger.nu