front_kemi

Naturvetenskapsprogrammet
På det naturvetenskapliga programmet kommer du att utveckla dina kunskaper om naturen, om livets villkor samt om fysikaliska fenomen och skeenden. Matematiken har en central roll på detta program. Förutom de naturvetenskapliga ämnena kommer du att få goda kunskaper inom språk, samhällskunskap och historia. Detta är viktigt för att kunna följa med i den allmänna debatten och för att kunna förstå den utveckling som sker i vår omvärld.

På Johan Movingers Gymnasium vill vi stimulera din nyfikenhet och kreativitet samt utveckla ditt analytiska tänkande. Detta sker genom att vi sätter ditt experimentella arbete i centrum. Under kunniga och erfarna lärares ledning möter du ett varierat arbetssätt i form av föreläsningar, grupparbeten, demonstrationer och laborationer. Användning av modern teknik och ett korrekt vetenskapligt språk är byggstenar som vi använder för att du skall känna glädje i att inhämta ny och spännande kunskap.

Naturvetenskapsprogrammet är högskoleförberedande. Beroende på vilken inriktning och vilka kurser du väljer varierar din behörighet. I inriktningstexterna specificeras detta ytterligare.

Inriktning naturvetenskap
Inriktningen riktar sig till dig som är intresserad av de naturvetenskapliga ämnena och matematik samt vill få en så bred behörighet som möjligt. Här fördjupar du dig och läser flera kurser inom biologi, fysik, kemi och matematik. Du får allmän behörighet när det gäller fortsatta studier, men framförallt en särskild behörighet när det gäller studier inom naturvetenskap, teknik och medicin.